مشاور فناوری اطلاعاتسامان راهکار آریان در ابتدای زمستان 1395 در استان گلستان متولد شد. شرکتی که در زمینه فناوری اطلاعات بعنوان مجری و مشاور فناوری اطلاعات و بر اساس ارزش های خود جهت کمک به سامان دهی وضعیت مشتریانش راهکارهایش را ارائه می کند و قدرتمند بسمت چشم انداز بلند خود حرکت می کند.

  • ما تلاش می کنیم در کارمان بهترین باشیم

  • ما تلاش می کنیم بهترین ارز ش ها را برای مشتریان مان ایجاد نماییم

  • ما تلاش می کنیم با یادگیری مستمر همواره پیشرو باشیم

  • ما تلاش می کنیم کار تیمی راهکارهای مان را ایجاد نماید

کمک به سامان دهی وضعیت مشتریانمان با ارائه بهترین راهکارهای فناوری اطلاعات در محدوده خدمات مان


بهترین شرکت فناوری اطلاعات در سطح بین المللی در محدوده خدمات مان

مشاور فناوری اطلاعات

مشاور فناوری اطلاعات

برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و بطور تخصصی برای پروژه های تجارت الکترونیک و کسب وکار اینترنتی بعنوان مشاور فناوری اطلاعات می توانیم کمک تان کنیم

طراحی سایت

طراحی سایت

برای تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی و بطور تخصصی برای نرم افزارهای مبتنی بر وب و طراحی سایت می توانیم کمک تان کنیم

سئو سایت

سئو سایت

برای بهینه سازی وب سایت جهت کسب جایگاه بهتر در موتورهای جست و جو (سئو سایت) می توانیم کمک تان کنیممشاور فناوری اطلاعات
نرم افزار سفارشی
مشاور فناوری اطلاعات
داده کاوی
مشاور فناوری اطلاعات
طراحی سایت


استان گلستان (گرگان,...)

09112708979-09115738979

info@sr-aryan.com